YASAL UYARI

Hepsi Sigorta ® Markası, Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Pantent Enstitüsü) nezdinde 22/03/2013 tarihinde 36.sınıfta (Sigortacılık hizmetleri. Finansal ve parasal hizmetler. Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. Gümrük müşavirliği hizmetleri.) işlem görerek 2013 26686 Marka numarası ile tescillenmiş ve 10 yıl süre ile koruma altına alınmıştır.

Hepsi Sigorta ® Markasının iktibas veya iltibas suretiyle lisans hakkı alınmaksızın izinsiz kullanılması Markaların Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname m.9’un ve Sınai Mülkiyet Kanunu m.7’nin ihlali anlamına gelecektir.


Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması, Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması, gerek internet ortamında, gerekse sosyal medya ve fiili kullanıma müsait her türlü yazılı belgenin, materyalin (broşür, katolog, kartvizit v.s) kullanılması marka haklarına tecavüze ilişkin cezai hükümlerin uygulanmasını gerektirir.

KHK ve SMK maddeleri uyarınca; Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal yada ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tescilli markamızın; ticaret unvanı, işletme adı, logo, marka dahil her türlü usülsüz kullanılması tazminat ve cezai yaptırım gerektirir. Lisans hakkı alınmaksızın izinsiz kullanılması, CİNGÖZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait marka, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edeceğinden, kanunen dava açma, dolayısı ile tazminat ve yoksun kalınan kazancı talep etme hakkımız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Hepsi Sigorta ® CİNGÖZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ markasıdır.